Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kompas Kommunikation er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Kompas Kommunikation
Toldbodgade 55B, 1
1253 København K
CVR-nummer: 28126697

Telefon: +45 70 20 21 31

E-mailadresse: info@www.kompas.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hjemmeside og emails

Formål

Ved at sende os emails eller udfylde formularen om en uforpligtende kop kaffe kan du give os oplysninger, som bruges til at kontakte dig om, hvordan vi som bureau evt. vil kunne være relevante for dig som fx kunde, medarbejder eller samarbejdspartner. Dine oplysninger behandles så til brug for efterfølgende kontakt.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Telefon-/mobilnummer
  • Virksomhed samt kontaktoplysninger herom (som udgangspunkt ikke persondata)
  • Hvor dine personoplysninger stammer fra


Du indtaster selv disse oplysninger enten på hjemmesiden eller i en email.

Opbevaring og videregivelse

Når du har sendt os de beskrevne oplysninger, gemmes de kun som emails (ikke i fx en onlinedatabase). Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre uden for Kompas.

Cookiepolitik

Læs om vores cookie-politik her.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder her eller i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på dataprotection@www.kompas.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Kompas Kommunikations persondatapolitik er senest opdateret 11.11.2022.