Det forventer vi os af 2021
2021_21

2020 blev, trods pandemien, et rigtigt godt år i Kompas’ historie. Vi lavede et godt resultat – og det sætter naturligvis sit præg på ambitionerne og forventningerne for dette år. Og de indebærer derfor både mere af det, der fungerede godt i 2020 – men også nye initiativer. Kompas’ tre partnere fortæller her.

Hvad forventer I jer af det nye år – både når det kommer til kommunikationsbranchen og helt generelt?

Thomas Hartvig, direktør og partner:
-Specifikt i forhold til kampagner, så tror jeg, at de fremover bliver mere sammenhængende – mere helstøbte. Virksomhederne bliver bedre til at tænke dem på tværs af både det interne og det eksterne – og det bliver mere digitalt på alle fronter. Vores kunder får større mod på digitale indsatser og på at tænke strategisk kommunikativt på et højere plan end ’bare’ markedsføring af produktet.

Bo Falsig, CEO og partner:
-Ja, online kommer selvsagt til at få et endnu større spark, end alle blev tvunget til at give det sidste år. Selvom vi forhåbentlig får styr på corona. Og jeg tror også, at flere vil indse, at det bliver afgørende at være til stede på andre sociale platforme end Facebook og Google for at kunne agere mere uafhængigt i fremtiden. Så jeg tror, vi får rigeligt at se til med alt det, vi fokuserede på i 2020, nemlig strategisk, kreativ og digital rådgivning om sundhed og bæredygtighed.

Camille Aulkær Andersen, chef for Kompas Healthcare og partner:
-Enig. Og vi vil se, at bæredygtighed får rigtigt fat og kommer til at præge ALT. Selv Google er gået green for længe siden, og mange andre virksomheder er for alvor begyndt at forstå, at det er den vej, det går – og ikke mindst, at det også er dér, pengene ligger. Forhåbentlig vil vi også se, at både virksomheder og forbrugere begynder at forstå bredden i bæredygtighed. At den agenda ikke ’kun’ handler om CO2 og klima. Men at den også rummer fx ligestilling, lige adgang til sundhed og gode frugtbare samarbejder. Alt det, der gør, at produktion og forbrug kan fortsætte og balancere uden at køre sig selv i sænk. Men jeg gætter på, at vi har en stor opgave foran os i at kommunikere netop den bredde og rådgive endnu mere om, hvordan den enkelte virksomhed kan arbejde med bæredygtighed i sin egen version.

Forventer I nogle særlige udfordringer?

Camille:
-Både ja og nej. Jeg tror, at de offentlig/private samarbejder, som vi – trods nogle gevaldige sværdslag – har set udspille sig og fungere her under pandemien, vil bane vejen for mere af samme skuffe. Det offentlige kan drage fordel af i langt højere grad at invitere det private mere indenfor, og det private må indse, at de skal brande på et højere plan, mindre produktorienteret – mere agenda- og problemorienteret, fx gennem offentlige samarbejder. De to parter skal blive bedre til at hjælpe og lære af hinanden. Det vil fortsat blive en udfordring i årene, der kommer.

Bo:
-Og så tror jeg, at der kommer nogle (flere) bump på vejen i forhold til sundhedsdata. Jo mere sundhedskommunikation, der laves, og jo mere data vi indsamler, desto vigtigere er det, at danskerne kan have tillid til, at intet misbruges. Derfor bliver det endnu vigtigere, at vi har styr på ENLI-regler og GDPR-regler.

Hvad spår I til at blive det mest overraskende i år?

Bo:
-Jeg tror, at det bliver året, hvor flere kunder opdager, at salg og marketing hænger meget tæt sammen, og digitalt medieindkøb bør altid ske i tæt samtænkning med al den øvrige kommunikation, siger Bo.

Thomas:
-Jeg tror også, at der vil komme et andet syn på medicinalvirksomhederne. Pludselig er antistoffer, fase III og RNA jo blevet ord, alle mennesker ved, hvad betyder. Der vil komme en mere tolerant holdning til, hvad det kræver at udvikle medicin og vacciner. Måske vil det endda resultere i mindre vaccineskepsis på sigt.

Camille:
-Jeg er også overbevist om, at vi vil se en øget empati i samfundet helt generelt. Store kriser og krige samler folk – og den egoisme, der nok har præget os, der aldrig har oplevet en krig eller andre humanitære kriser, har vi måttet lægge til side med pandemien. Det er da usjovt at skulle tilsidesætte sig selv, men det er også sundt. Og det er godt at blive mindet om, at vi skal passe på hinanden. Den påmindelse vil forhåbentlig hænge ved i nogle år og måske få et positivt aftryk på fx vores sundhedsvæsen, den måde, vi tænker omsorg og forebyggelse på – og forhåbentlig også på vores prioritering af klimaet.

Hvad lærte I af corona?

Camille:
-At vi er stærke, når vi fokuserer mere på samarbejdet fremfor den individuelle præstation.

Thomas:
-I forhold til det at drive virksomhed har det helt klart også lært os, at vi kan arbejde mere fleksibelt. At hjemmearbejde sagtens kan fungere. Og så lærte det os, hvor uendeligt meget det sociale betyder – både i forhold til kunder og medarbejdere. Hvor meget det betyder at sludre om det, der IKKE er arbejde, at ringe og tale med folk fremfor at maile. Og at vores medarbejdere er utroligt dygtige, udholdende og savnede, når de sidder derhjemme.

Bo:
-Vi lærte på en måde at være mere effektive på den gode måde. Fx har vi slanket vores administration af timeregistrering, så det er lettere for medarbejderne. Vi vil bruge vores tid på kunderne, ikke på pseudoadministration.

Så… kommer der alligevel noget godt ud af corona?

Thomas:
-Bestemt! Og det kommer både kunder men især også medarbejdere til at mærke i år.