Indsigt, analyse & strategi

Undersøgelser, adfærdsstudier, analyser af kundedata, markedsresearch, medieanalyser, interessentanalyser, taktiske og strategiske analyser samt social listening = indsigter som fundament for strategi, kreativitet og kommunikation

En forudsætning for effektfuld kommunikation er kendskab til målgruppens behov og adfærd. Derfor ligger analyser stort set altid til grund for vores arbejde.

Sammen med vores kunder vurderer vi behovet for at undersøge og afdække – hvorefter vi ofte selv står for den udførende del. Som del af vores strategiske og analytiske indsats ligger også arbejde med emner som bæredygtighed og corporate branding – og den interne arbejdsproces, der kan ligge i at implementere sådanne særlige indsatser.