Ansvarlighed

Hvordan taler man om

bæredygtighed? ligestilling? miljø? ensomhed? rent drikkevand? madspild? fjernvarme? overvægt? ESG?

Ansvarlighed

Hos Kompas hjælper vi virksomheder med at tale højt om deres bæredygtigheds-initiativer, så de kan inspirere deres kunder, partnere og konkurrenter til også at gøre verden (bare lidt) bedre.

De fleste kender ordsproget: ”Den, der lever stille, lever godt”, og for mange virksomheder er dét at tie stille mere trygt end at tale. Så undgår man risikoen for greenwashing. Men selvom begreber som grøn, klimavenlig, CO2e-neutral og bæredygtig er blevet til syndebukke, er løsningen ikke at holde mund. For hvis ikke virksomheder tør at tale højt om deres bæredygtigheds initiativer, har vi ikke nogen at veje os selv op imod og dermed ingen inspiration til forsat at udvikle virksomheder og samfund i en bedre retning.

Men hvad så, hvis en virksomhed ikke HAR nogle bæredygtigheds initiativer – eller er så langt fra målet, at det næsten er flovt at sige noget om det endnu? Skal man så bare undgå at kommunikere om det? Til det er svaret kort og godt: Nej.

Uanset hvor en virksomhed er på en bæredygtighedsrejse, er kommunikation vigtig. For det er rejsen, udfordringerne, de mislykkede forsøg og de små sejre på vejen, vi skal høre om og blive inspireret af. Dét er gennemsigtig, ærlig og respektindgydende kommunikation.

At tale indenfor lovens rammer

Så der er ingen grund til at være tilbageholdende med kommunikationen af frygt for greenwashing. Det kræver ’bare’, at man kommunikerer ærligt og ordentligt. Det betyder bl.a., at man skal kunne dokumentere det, man påstår, at ens produkt, ydelse eller virksomhed kan, og i det hele taget ikke skønmaler mere, end der reelt er basis for.

Men selvom det lyder enkelt nok, kan det godt være vanskeligt i praksis. Og det kan være rart at få lidt hjælp, indtil disciplinen sidder mere på rygraden.

I Kompas har vi i mere end 19 år hjulpet nogle af de største danske og internationale virksomheder med at kommunikere strategisk, kreativt og digitalt på områder, hvor der er ekstremt stor bevågenhed med, hvordan man kommunikerer. Hvor nogle ord er decideret forbudte at bruge, hvor formuleringer skal balanceres på en knivsæg, hvor gennemsigtighed og overholdelse af lovgivning er altafgørende. Præcis som det nu gør sig gældende inden for kommunikation om miljø og klima.

Vi kan reglerne i søvne, vi arbejder med dem hver eneste dag, og vi holder os konstant opdateret på relevante efteruddannelser, certificeringer og netværk. Derfor er vores kunder i trygge hænder, når det gælder kommunikation om emner, der kræver, at man holder tungen lidt mere lige i munden, end man plejer.

Ansvarlighed er mange ting

stopspillet

Ansvarlighed, CSR, klima, social ulighed, ESG, verdensmål, triple-bottom-line og så videre, og så videre. Kært barn har mange navne, og de mange begreber har det med at skabe forvirring – både hos forbrugere og hos virksomheder. De fleste associerer stadig bæredygtighed med klima og miljø, men bæredygtighed er også gode arbejdsvilkår, ligestilling, adgang til uddannelse og mental sundhed osv. Ja, faktisk alt det, der gør, at mennesker, miljø og samfund trives i balance. Det gør bæredygtighed til et enormt emne – og et enormt komplekst emne.

Hos Kompas hjælper vi gerne med at finde hoved og hale i begrebsjunglen og guider til, hvad vores kunder har brug for hjælp til. Men vi henviser også til andre eksperter, når behovet strækker sig udover vores kompetencer.

I Kompas er vi nemlig eksperter i kommunikation. Så vi kan ikke hjælpe virksomheder med f.eks. at udregne CO2-aftryk, opnå certificering i noget eller bidrage til en virksomheds grønne omstilling.

Til gengæld kan vi sikre en kommunikationsindsats , som både er inspirerende, kreativ, moralsk i orden og overholder reglerne – og som kan relateres til af alle virksomhedens interessenter, hvad enten de er kunder, aktionærer, medarbejdere eller politikere.

Vi har allerede hjulpet kunder med at kommunikere om ansvarlig fødevareproduktion, CO2-kreditter, genanvendelig emballage, sundhed, helbred og forebyggelse, offentlig-private partnerskaber, ulighed i sundhed, udbredelse af fjernvarme, plantebaseret kost, genbrug af medical devices og meget mere.

Vores Kompas

Vil du vide mere om, hvordan Kompas arbejder ansvarligt, så har vi udviklet ”Vores Kompas”, som er en redegørelse for alt det, vi gør godt, og alt det, vi kan gøre bedre. Vi har samlet fx vores klimaregnskab, vores klimaindsatser og -visioner, vores virksomhedsstrategi, værdier, ambitioner og målsætninger i ét samlet navigationsværktøj.

Mød Camille, Kompas’ ansvarlige for bæredygtighed

Camille_Aul

Camille er partner, direktør og ansvarlig for bæredygtighed hos Kompas Kommunikation. Til dagligt rådgiver hun kunder inden for healthcare- og fødevarebranchen i, hvordan man kommunikerer om bæredygtighed på en både kreativ, troværdig og korrekt måde.

Camille deltager gerne i debatter, udtaler sig til pressen eller undervisning i kommunikation om bæredygtighed.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Camille Aulkær Andersen
Partner / Direktør / Ansvarlig for bæredygtighed
+45 51 90 05 83

emilie-roep

Emilie Roepstorff
Kommunikationsrådgiver
+45 23 24 13 05