Kompas Kommunikation for
Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Drum & Splay

2 ud af 3 unge vil tune ind på hinanden seksuelt