Kunde:

Roche

Magasin sætter kontroversielt emne på dagsordenen
supportivecare

Når livets afslutning nærmer sig og behandlingsmulighederne slipper op, henvises patienter i dag til palliation, hvor de kan modtage fx smertelindring og psykosocial støtte. Men hvor sender vi patienterne hen, når en sygdom bliver kronisk – og kan de ikke også have brug for støtte i starten af et behandlingsforløb eller efter at det er afsluttet?

supportive-care-open

Det dilemma har vi sat fokus på sammen med medicinalfirmaet Roche – gennem en bred indsats om ’Supportive care’. Et begreb, der favner både medicinsk behandling, palliation og rehabilitering og som i den grad skiller vandene. Det ribber op i gamle diskussioner om organisering og specialer, og det vækker både frustration og modstand – inspiration og engagement. For at få flere fagpersoner til at diskutere emnet ude i klinikkerne, interviewede vi en række forskellige fagfolk og eksperter og bad dem forholde sig til supportive care, både i indhold og i ordlyd, på godt og på ondt.

Det kom der et flot og kontroversielt magasin ud af, som ikke bare vakte interesse ude blandt læger og sygeplejersker, men som også blev læst på tværs af andre faggrupper, af patienter og pårørende samt meningsdannere inden for sundhed. Og hvem ved – måske er det ikke sidste gang, det danske sundhedsvæsen beskæftiger sig med supportive care.

Læs mere på www.supportivecare.dk