Kunde:

Spillemyndigheden

Et logo bliver til
rofus-bg

Det er en særlig kreativ og grafisk disciplin, når en virksomheds identitet skal koges ned til et lille grafisk symbol – et logo. Det gode logo skal både formå at sige noget om afsenderen herunder at indkapsle virksomhedens identitet, dennes virke og ikke mindst ambitionerne, og så skal det samtidig være genkendeligt og formå at kommunikere til og fange modtageren. Dét er grafisk design i sin ædleste form.

rofus-logo-varianter

Kompas Kommunikation har for nylig udviklet nyt logo til Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). En forkortelse der i sig selv ikke siger meget om, hvad ROFUS er. Det nye logo skal visuelt kommunikere, hvad der gemmer sig bag ROFUS; nemlig et vigtigt, effektivt og digitalt værktøj til spillere, som har brug for at tage en frivillig pause fra spil, fordi det er ved at tage overhånd.

Logoets byggeklodser

Ud fra det afsæt har Kompas’ grafiske designere udformet et logo, der tager udgangspunkt i en slide-knap, som vi alle kender fra digitale brugerflader. I slideren indgår et såkaldt 5. element, der benyttes i den fælles CVI på tværs af alle styrelser under Skatteforvaltningen. Det 5. element tager sit udgangspunkt i en streg, der brydes op i et grafisk element, der symboliserer det, styrelsen står for. For Motorstyrelsen er det 5. element fx brudt op i streger, der symboliserer vejstriber, for Vurderingsstyrelsen er det to streger, der står forskudt som symbol på mursten, og for Skattestyrelsen er stregen brudt op i to streger som et lighedstegn.
I udviklingen af dette logo valgte Kompas’ grafiske designere at bryde det 5. element op i de to streger, der symboliserer det velkendte pausesymbol. Kombineret med den velkendte slider, symboliserer logoet således den pause, spilleren tager, når han/hun tilmelder sig registret. Med sin simple og originale sammensætning formidler logoet således ROFUS’ tagline ”Ta’ en pause” med et tydeligt narrativ om selve pausen og om frivillighed i form af swipe-funktionen, der henter inspiration i den digitale verden, hvor spilleren færdes.

Det gode logo

Et godt logo handler aldrig om at lægge til. Det handler om at skære fra, indtil man har den mest simple og rene form – samtidig med at det selvfølgelig skal give mening for modtageren. Det mener vi selv, at vi er kommet rigtig godt i mål med her: Nemlig med et logo, der tydeligt kommunikerer den funktionen, som registret repræsenterer – den pause som spilleren frivilligt aktiverer.