I Kompas arbejder vi primært med brancher, der er hårdt reguleret i deres markedsføring, bl.a. medicinalindustrien og fødevarebranchen.

Virksomheders arbejde med bæredygtighed har enorm betydning for, hvad og hvordan de kommunikerer. Og modsat har reglerne for, hvordan man kan kommunikere om bæredygtighed, en stor betydning for, hvordan man kan og skal tilrettelægge sin bæredygtighedsstrategi.

Disse brancher er vant til stramme rammer for deres kommunikation – og skarpe øjne på deres opførsel. To ting, der i høj grad også gør sig gældende i arbejdet med bæredygtighed.

Begge industrier er også meget store og fortsætter stadig med at vækste. I Danmark er lægemidler fx en af vores største eksportvarer. Og det er klart, at så store industrier derfor også står for en stor del af en nations klimaaftryk. Det betyder, at bæredygtighed er – eller meget snart vil blive – et eksistensvilkår for disse virksomheder. Herunder også evnen til at kunne kommunikere om bæredygtighed på en ordentlig og etisk korrekt måde.

Men fordi disse brancher er så store, har de også muligheden for at sætte et af de største bæredygtige aftryk på planeten. Hvis de vel at mærke vil – og hvis de erkender, at bæredygtighed både handler om at tage ansvar for det klima og CO2-aftryk virksomheden har – men også om at påvirke og udfordre de enorme sociale og sundhedsmæssige problematikker, virksomheden er en del af.

Vi hjælper bl.a. med kommunikation om:

 • Sygdomsoplysning
 • Patientstøtte
 • Sundhed, helbred og forebyggelse
 • Nye forskningstiltag
 • Antibiotikaresistens
 • Biodiversitet
 • Ligestilling / diversitet
 • Pandemisk beredskab / vaccineudvikling
 • Supportive care
 • Offentlig-private partnerskaber
 • Ansvarlig fødevareproduktion- og forarbejdelse
 • Lige adgang til medicin / ulighed i sundhed
 • Udbredelse af fjernvarme
 • Genbrug af medical devices

Vores Kompas

Vil du vide mere om, hvordan Kompas arbejder ansvarligt, så har vi udviklet ”Vores Kompas”, som er en redegørelse for alt det, vi gør godt, og alt det, vi kan gøre bedre. Vi har samlet fx vores klimaregnskab, vores klimaindsatser og -visioner, vores virksomhedsstrategi, værdier, ambitioner og målsætninger i ét samlet navigationsværktøj.

De fleste af vores kunder arbejder allerede klimaregnskaber, ESG’er og verdensmål enten regionalt eller globalt – og nogle af dem også med en forretningsstrategisk tilgang til bæredygtighed.

 • At rådgive om forretningsmæssige tiltag ift. bæredygtighed, når den overordnede bæredygtighedsstrategi er lagt
 • At formulere, layoute og kreativt formidle
 • At udvikle kommunikationsstrategier og kommunikationsplaner, baseret på den overordnede bæredygtighedsstrategi i virksomheden
 • At kommunikere bæredygtighedstiltag- og målsætninger
 • At lancere og formidle bæredygtighedsstrategier både internt og eksternt til alle interessenter
 • At rådgive om bæredygtighedskommunikation – og reglerne herfor
 • CO2-regnskaber
 • Specialiseret ledelsesrådgivning om bæredygtighed
 • Alle former for certificeringer
 • Udvikling af nye certificeringer og klimamærkninger

Nysgerrig på bæredygtighed og sundhed?

Hvorfor er medicinalindustrien så afhængig af naturen

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Camille Aulkær Andersen
Partner / Direktør / Ansvarlig for bæredygtighed
+45 51 90 05 83

emilie-2021

Emilie Stenderup-Jensen
Senior kommunikationsrådgiver / Projektleder
+45 26 27 06 26